شب گذشته ۱۰ آذر ماه در جریان برگزاری مجمع عمومی انجمن فیلم کوتاه هیأت مدیره ایسفا ابقا شد. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، به نقل از وب‌سایت انجمن فیلم کوتاه ایران، دستور جلسه‌ این مجمع علاوه بر گزارش‌های مرسوم مجامع عمومی، انتخاب هیأت مدیره و بازرس جدید بود. این جلسه که بنا بود ساعت ۱۷ و به دلیل تعمیرات سالن خانه‌ سینما در…